Dají se pěstovat orchideje v květináčích Lechuza?

  • Odstraňte z kořenového balu Vaší orchideje zeminu (bez proplachování vodou). Nasypte na dno vložky zavlažovacího setu obsah přibaleného sáčku s LECHUZA-PON a na tuto vrstvu postavte orchidej. Nyní vyplňte veškerý volný prostor mezi kořenovým balem a stěnami vložky substrátem LECHUZA-PON či Managreen (UPOZORNĚNÍ: neobsypávejte kořenový bal zeminou!).
Orchideje v květináčích Lechuza
  • Prsty lehce přitlačte horní vrstvu granulátu, aby orchidej v substrátu pevně stála. Držte orchidej nad dřezem a propláchněte granule krátce vodou dokud nekape po zavlažovacím knotu dolů a volné částice prachu se nesmyjí. Nyní můžete zasunout vložku se zavlažovacím setem s orchidejí do obalu květináče.
  • Nyní nechte substrát s orchidejí 1 - 2 den oschnout.
Orchideje v květináčích Lechuza
  • Za 2 dny můžete nalít, v případě MINI-CUBI, na povrch substrátu asi půl litru vody. V případě květináčů s ukazatelem hladiny (MAXI-CUBI)  nalijte asi 1 litr vody až po horní značku (max) ukazatele hladiny. Vodu lijte na povrch, nikoliv do šachty. Voda prosakuje přes granule a hromadí na dně vodní nádrže. Počkejte, dokud Vaše orchidej nespotřebuje celou zásobu vody. Je důležité, abyste nechali orchidej asi 8 do 14 dnů s prázdnou nádrží na vodu vyschnout před dalším zalitím opět na povrch granulí až do úrovně max na ukazateli hladiny. Střídání těchto fází je důležité pro Vaší orchidej a mělo by být pravidelně prováděno.